เลือกหน้า

รับทำแผนที่ ออกแบบแผนที่ 2 มิติ

โดดเด่น สวยงาม เพิ่มความน่าเชื่อถือให้องค์กรแบบก้าวกระโดด

Basic Package

฿2,500
 • + ขนาดเต็มกระดาษ A4

 • + จุดสำคัญ 10 ตำแหน่ง

 • + ต่างระดับเส้นละ 500

 • + วงแหวนจุดละ 1,000

 • + BTS/MRT เส้นละ 500

 • + ส่งมอบไฟล์ Ai , Jpg

 • + เพิ่มภาษาที่ 2 เพิ่ม 500

 • + ระยะเวลา 3-5 วัน

Advance Package

฿3,000
 • + ขนาดเต็มกระดาษ A4

 • + จุดสำคัญ 15 ตำแหน่ง

 • + ต่างระดับเส้นละ 500

 • + วงแหวนจุดละ 1,000

 • + BTS/MRT เส้นละ 500

 • + ส่งมอบไฟล์ Ai , Jpg

 • + เพิ่มภาษาที่ 2 เพิ่ม 500

 • + ระยะเวลา 3-5 วัน

Gold Package

฿4,500
 • + ขนาดเต็มกระดาษ A4

 • + จุดสำคัญ 30 ตำแหน่ง

 • + ต่างระดับเส้นละ 500

 • + วงแหวนจุดละ 1,000

 • + BTS/MRT เส้นละ 500

 • + ส่งมอบไฟล์ Ai , Jpg

 • + เพิ่มภาษาที่ 2 เพิ่ม 500

 • + ระยะเวลา 3-5 วัน