เลือกหน้า
วิธีการตั้งค่าอีเมล์องค์กร

วิธีการตั้งค่าอีเมล์องค์กร

Incoming mail server mail.yourdomain.com Incoming Port (IMAP) 143 Incoming Port (POP3) 110 Outgoing mail server mail.yourdomain.com Outgoing Port (SMTP) 587 เวลาตั้งค่าใน outlook หรือ thunderbird จะต้องติ๊ก checkbox My server requires authentication...

อ่านเพิ่มเติม
สแกนลายเซ็นต์ลงใบกำกับภาษี

สแกนลายเซ็นต์ลงใบกำกับภาษี

รายละเอียดที่ต้องมีในใบกำกับกับภาษี ต้องมี คำว่า “ใบกำกับภาษี” ต้องมี ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี ต้องมี ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับริการ ต้องมี หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี ต้องมี ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า...

อ่านเพิ่มเติม
วิธีเช็คอันดับใน Google

วิธีเช็คอันดับใน Google

ทำไมต้องกด Ctrl + Shift + N ด้วยเหตุผลที่ว่าทุกครั้งที่มีการเข้าเว็บไซต์เดิมๆ Browser นั้นๆจะมีการเก็บข้อมูลการท่องเว็บไซต์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเอง เช่น History , Temporary file , แคชและคุกกี้ ต่างๆ ทำให้การเข้าเว็บเป็นครั้งที่ 2...

อ่านเพิ่มเติม