fbpx
เลือกหน้า

เค้าน์เตอร์ออกบูธ

บริการจัดทำ เค้าน์เตอร์ออกบูธ สำหรับโปรโมทสินค้า สามารถวางเข้ากับ
ชุดอุปกรณ์ออกบูธได้กับทุกชุด โชว์โปรโมทสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เค้าน์เตอร์ออกบูธ ED-6B

เค้าน์เตอร์ออกบูธ ED-6C

เค้าน์เตอร์ผ้า ทรงวงรี

เค้าน์เตอร์ผ้า ทรงเหลี่ยม

โต๊ะผ้าประชาสัมพันธ์

PVC สำหรับเคาน์เตอร์

เคาน์เตอร์ Graphic