เลือกหน้า

รับทำแผนที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

โดดเด่น สวยงาม คมชัดทุกรายละเอียด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยงมาสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

Basic Package

฿2,500
 • + ขนาดเต็มกระดาษ A4

 • + จุดสำคัญ 10 ตำแหน่ง

 • + ส่งมอบไฟล์ Ai , Jpg

 • + เพิ่มภาษาที่ 2 เพิ่ม 500

 • + ไดคัทภาพ เพิ่ม 1500

 • + ระยะเวลา 3-5 วัน

Advance Package

฿3,000
 • + ขนาดเต็มกระดาษ A4

 • + จุดสำคัญ 15 ตำแหน่ง

 • + ส่งมอบไฟล์ Ai , Jpg

 • + เพิ่มภาษาที่ 2 เพิ่ม 500

 • + ไดคัทภาพ เพิ่ม 2000

 • + ระยะเวลา 3-5 วัน

Gold Package

฿4,500
 • + ขนาดเต็มกระดาษ A4

 • + จุดสำคัญ 30 ตำแหน่ง

 • + ส่งมอบไฟล์ Ai , Jpg

 • + เพิ่มภาษาที่ 2 เพิ่ม 500

 • + ไดคัทภาพ เพิ่ม 3000

 • + ระยะเวลา 3-5 วัน